onsdag den 4. september 2013

Ny eksamensform i gymnasiet påkrævet

Internettets udvikling de seneste 3-4 år har øget tilgængeligheden af informationer, og lettet vidensdeling i en sådan grad, at mange elementer i vores undervisningssystem virker forældede. Ikke mindst i gymnasiet.


Mange har undret sig over indretningen af de skriftlige eksamener. Hvor i det virkelige liv er det, at du har brug for at skrive en tekst på seks timer uden hjælpemidler, sådan som man gør det i dansk, sprogfagene, samfundsfag og international økonomi f.eks.? Jeg har endnu ikke opdaget det.

Der er indført internetadgang som forsøgsordning, og det giver god mening i f.eks. samfundsfag og international økonomi. Men internetadgang gør ikke en stor forskel i praksis, da man ikke får ekstra tid til informationssøgning. Et minut brugt på informationssøgning er et minut mindre til skrivning.

Især forekommer eksamensformen absurd når man betænker, hvilke kompetencer vi forsøger at bibringe eleverne med IT-integreret undervisning. Vi vil først og fremmest lære dem at samarbejde; at få mere ud af hinanden. Dernæst vil vi gerne have eleverne bliver bedre til at udnytte eksterne læringsressourcer (eksterne i forhold i gymnasiet). Kunne det ikke være skønt, hvis dine elever kunne lære gennem et netværk de etablerede gennem de sociale medier? Som minimum vil vi gerne have at de bliver kompetente informationssøgere, men så hjælper det ikke, at tiden til informationssøgning går fra tiden til skrivning, når det er skriftlig eksamen vi taler om.

Ingen er disse kompetencer er centrale i eksamen i dag.
Vi eksaminerer stadig i de mere færdighedsbetonede og målbare dele af faget. Netop de dele hvor det er nemmest at snyde – især hvis man har internetadgang og/eller kan kommunikere med andre udenfor lokalet.

Der er behov for en ny eksamensform. En eksamensform som gør det umuligt at snyde. En eksamensform hvor eleverne testes i deres evne til at producere originale produkter i samarbejde med deres kammerater og verdenen uden for gymnasiet.

Jeg så gerne skriftlig eksamen i flere fag blev ændret således, at eleverne i forbindelse med procesorienteret undervisning skrev (alene eller i fællesskab) en større projektopgave. Selve eksamenen var så en mundtlig eksamination i deres eget projekt.

Fordelene herved er følgende:

  • Plagiat vil afsløre sig, når eleverne ikke aner hvad de har skrevet.
  • Eleverne vil blive bedømt på et bredt udvalg af de kompetencer vi ønsker de skal lære, og ikke kun nogle få.
  • Eksamen vil være mere studieforberedende fordi dette minder om, hvad man gør på de videregående uddannelser.
  • Eksamen vil være sjovere for alle (elev som censor).


En positiv bivirkning herved vil desuden være, at alle gymnasielærere – og ikke kun dem der lige føler for det – vil tilrettelægge deres undervisning med henblik på at bibringe eleverne digital dannelse. Nu er det jo pludseligt afgørende for elevernes karakter. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar