onsdag den 6. marts 2013

Få mere ud af eleverne

Halvdelen af klassen siger aldrig noget. Undervisningen holdes kørende af 4-5 motiverede elever. Hvad gør du?


IT-integreret undervisning kan kun legitimeres, hvis læringen bliver bedre af IT. Naturligvis skal eleverne lære at bruge IT hensigtsmæssigt under alle omstændigheder, men hvis IT i sig selv var formålet med IT-integreret undervisning, burde denne undervisning varetages af IT-eksperter, og ikke af os almindelige gymnasielærere.

I dette indlæg vil jeg komme med eksempler på, hvordan elevernes læring kan styrkes ved brug af screencasts. Hvis du ikke er med på hvad en screencast er, så læs min blog om screencasts først (klik her). I dette indlæg tager vi screencasts langt videre. Jeg skriver vi, fordi dette indlæg ikke opsummerer mine egne erfaringer, men erfaringer fra nogle af kursusdeltagerne på kurset It-didiaktik.dk (læs mere om dette kursus ved at klikke her).

Engelsklærer Jeanette Thomsen fra Rosborg gymnasium:


Mit udgangspunkt var, at få det tavse flertal i tale. For en del af mine elever, har det været en hidtil uovervindelig barriere, at sige noget højt foran de andre i klassen. Jeg satte dem til at lave screencasts, der skulle give overblik over en bestemt litterær periode. Det var nemt at få eleverne i gang, for de havde tidligere arbejdet med screencasts i et andet fag. 

Eleverne arbejdede i grupper, men jeg havde givet dem den besked, at alle skulle sige noget på optagelsen. For at sikre ligeværdighed i arbejdet, havde jeg inddelt grupperne efter niveau. Det var en god ting. De svage elever sad sammen, og hyggede sig med at tale engelsk.

For visse elever var det så grænseoverskridende at høre sig selv tale, at de fik lov til at forlade klassen, da vi skulle høre deres produktioner. De kom tilbage når deres screencast var blevet afspillet, og modtog klassens bifald. Eksperimentet var en succes i den henseende, at det lykkedes at få alle elever i tale. 

Til en anden gang vil jeg dog ikke bede eleverne om at lave en screencast, der skal give det store overblik. Jeg finder, at dette medie er bedre til mere fokuserede analyseopgaver.

Engelsklærer ved Nykøbing Katedralskole Søs Maxner:


Før end jeg satte eleverne til at lave screencasts, havde de først været igennem et forløb med podcasts (rene lydfiler). Her var det dejligt, at høre alle eleverne udfolde sig mundtligt. Nu forekom screencasts det naturlige skridt videre. Allerførst lavede jeg selv lavet en screencast (om at lave en screencast og med introduktion til den faglige opgave de skulle løse: digtanalyse). Den klappede eleverne af. Nu skulle klassen selv arbejde i grupper med et digt.

Eleverne fandt hurtigt ud af, hvordan de tacklede teknikken (det er altså utroligt nemt at lave en screencast). Dernæst lavede de alle en screencast i grupper, som vi så og hørte på klassen. For enkelte elever har det været meget grænseoverskridende at høre sig selv på en screencast foran hele klassen, men det synes jeg var en udfordring de måtte leve op til. Det er faktisk meningen med fremmedsprogslæring at kunne kommunikere til andre.

Næste trin bliver, at de skal lave en screencast som aflevering. Nu er alle elever blevet fortrolige med at lave screencasts, og fremover bliver det således, at eleverne selv må vælge, når de skal lave præsentationer, om de vil gøre det med screencasts, eller om de vil op og stå foran katederet. 

En ting skal dog indskærpes tydeligere fremover: Der skal i alle screencasts indgå noget mere visuelt end blot den tekst der arbejdes med. Eleverne vurderede selv efterfølgende, at det er for kedeligt bare at se en masse tekst, mens der tales. Screencast giver netop mulighed for at supplere lyden med noget visuelt som fænger mere, og måske får indholdet til at sidde bedre fast hos tilhørerne. 

Fra Odense Katedralskole matematiklærer Hans Jørgen Laursen:


Jeg har brugt screencast til at rette matematikopgaver. I stedet for at give skriftlige kommentarer, laver jeg en optagelse, hvor jeg kommenterer mundtligt på deres opgave, mens jeg læser den igennem, og peger med curseren, på den del jeg kommenterer på. På den måde får hver enkelt elev personlige mundtlige kommentarer.

Jeg har ikke læst opgaven på forhånd, så der kommer nogle pauser, mens jeg læser, og kommentarerne bliver meget umiddelbare. Det tog ikke længere tid, at kommentere på denne måde, men til gengæld tog det lang tid at uploade filen på Lectio til eleverne. En anden gang vil jeg sørge for, at mine screencasts ikke gemmes på computeren, men direkte på nettet på et sted, hvor eleverne har adgang. Så skal jeg ikke bruge tid på upload længere.

Eleverne var glade for de personlige kommentarer. Og vigtigere: De var nødt til at høre alle kommentarerne. Mange elever indrømmer, at de ikke læser alle kommentarerne, når de får afleveringer tilbage, men det er de altså tvunget til nu. Det forhold at mine kommentarer var så umiddelbare, betød også at de virkede stærkere. Når jeg kommenterer: ”Ej altså, hvor mange gange skal sige at dette her er forkert,” så husker eleverne det.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar